fbpx
SANKALPA – cesta k lepšej verzii seba samého

SANKALPA – cesta k lepšej verzii seba samého

Nový rok prináša nové príležitosti. Príležitosť na to, aby sme sa stali lepšou verziou seba samého. A práve vďaka sankalpe sa môžeme k nášmu cieľu priblížiť.

Čo je to sankalpa?

Sankalpa je krátka pozitívna afirmácia. Je formulovaná jasne, stručne a jednoznačne. Prostredníctvom sankalpy môžeme v sebe posilniť vlastnosti, ktoré chceme rozvíjať. Dať silu našim prianiam. Ale pokojne si môžeme sformulovať sankalpu aj tak, aby sme smerovali k nami stanovenému cieľu.

Sankalpa má byť v prítomnom čase a bez podmienok (formulácie typu ak…, tak…). Nesmie sa v nej použiť zápor (nie, nechcem, neviem, nesmiem,…).

Ako príklad pozitívnych sankálp môžu byť afirmácie ako: som odvážny/a, som zdravý/á a uvoľnený/á, som pokojný/á  a vyrovnaný/á.

Sankalpa by mala vychádzať od srdca, tak aby sme ju vedeli precítiť v našom vnútri. Je veľmi dôležité ju opakovať s čo najväčším emočným precítením. O jej pravde by sme mali byť presvedčený vo svojom vnútri. A mali by sme si ju nechať iba pre seba.

Ak sme si už svoju sankalpu našli, je čas pristúpiť k jej realizácii. Sankalpu by sme mali vyriecť počas hlbokej relaxácie, joga nidre či počas meditácie.. Teda v stave, keď môže ľahšie preniknúť do nášho podvedomia a uložiť tam informáciu, na ktorej počas bdelého stavu chceme pracovať. Mali by sme ju zopakovať trikrát.

Prečo voliť sankalpu namiesto novoročných predsavzatí?

Predsavzatia. Asi každý z nás to už zažil. Na nový rok si dáte predsavzatie. Pár týždňov sa o to usilujete. Funguje to. Ak však poľavíte v úsilí, je možné, že sa k tomu už nevrátite.

Prečo to nefunguje?

Tajomstvo spočíva práve v čase, kedy so sankalpou/predsavzatím pracujeme. Predsavzatia si zväčša volíme v stave, keď sme bdelí a máme iba malý až žiadny dosah na podvedomie. Pri sankalpe vkladáme „program“, naše prianie, počas stavu hlbokej relaxácie, kedy dvierka k podvedomiu máme odchýlené. 

Sankalpa by mala byť:

– jasná, stručná , jednoznačná

– pozitívne formulovaná v prítomnom čase

– precítene vyrieknutá počas relaxácie

– pravidelne opakovaná

Na to, aby sa naše priane v sankalpe stalo skutočnosťou, musíme byť trpezlivý. Našu sankalpu si musíme opakovať, až kým sa nestane realitou. Ideálne každý deň počas relaxácie, meditácie alebo aspoň tesne pred zaspatím.

Nezabudnite pomôcť svojmu prianiu aj vedomými skutkami v každodennom živote. Vedome si vyberajte veci, prostredie a spoločnosť, tak aby napomáhali v ich uskutočňovaniu. Voľba je na nás.

 

Namasté

Pozdrav Slnka ako cyklus života

Pozdrav Slnka ako cyklus života

 

Pozdrav Slnka ako cyklus života. Cyklus života so svojimi vrcholmi i pádmi, aj o tom je tradičná zostava Pozdravu Slnka v joge.  V predchádzajúcom článku sme si prešli jednotlivými asánami a dnes si povieme niečo o ich symbolickom význame.

Poďme si krok po kroku prejsť symbolikou asán v zostave. Zostavu si môžeme rozdeliť do 2 častí, a to vrcholy a pády.

Začíname s pádmi – odrazenie sa odo dna

Stojíme vo vzpriamenej polohe hory (tadasána) s dlaňami spojenými pred hrudníkom a zdravíme sa Slnku – životu.

Prechádzame  do záklonovej polohy (hasta uttanasány),  kedy prijímame a načerpávame energiu.

Klesaním do predklonu (poloha uttanasány) vzdávame pokoru a úctu.

Výpadová  poloha (ašva sančalan asána) vyjadruje klesanie smerom k zemi – blížiaci sa pád.

Poloha striešky (adho mukha svanasána) poukazuje na pocity beznádeje a zúfalstva, s ktorými sme konfrontovaní pri klesaní nadol k zemi.

Vzápätí sa však pod nami objavuje pevná cesta, ktorá nám umožňuje precítenie spojenia sa so zemou a odrazenie sa odo dna (polohy dosky a aštanga namaskar).

 

Zákonite po páde nasleduje cesta k vrcholu

Silou nášho nádychu dvíhame hlavu a trup smerom nahor, odliepame sa odo dna a zaujmeme polohu hrdej a statnej kobry (bhudžangasána).

Prechodom do polohy striešky  (adho mukha svanasána) skláňame hlavu ako uvedomenie si, že pred chvíľkou sme boli na zemi a nemali sme toľko sily.

Vykročením vpred a dvihnutím hlavy (poloha ašva sančala asána)  sa pozeráme pred seba – na cestu, ktorá nemá konca.

Pokora a úctu k životu je  vyjadrená prostredníctvom predklonovej polohy v stoji (uttanasána).

Pomalé dvíhanie do vzpriameného postoja symbolizuje otváranie našej mysle novým veciam, ktoré život prináša.

Poloha hory (tadasána) poukazuje na náš pevný postoj a poučenie sa z predchádzajúceho pádu.

Záverom

Vrcholy a pády patria k nášmu životu, pomáhajú nám rásť a rozvíjať sa. Táto zostava v nás rozvíja pokoru, ale aj silu ísť ďalej. Dokonca aj vtedy, keď si myslíme, že už ďalej nemôžeme. Poukazuje na potrebu nadhľadu – nadhľadu v našom živote…

Pozdrav Slnka (Súrja namaskár) krok po kroku

Pozdrav Slnka (Súrja namaskár) krok po kroku

Pozdrav Slnka patrí k cvičeniu s mnohými variantmi. V dnešnom článku si priblížime  tradičnú hatha jogovú zostavu spolu s dýchaním v jednotlivých polohách. Výber asán  bol vyladený do dnešnej podoby tak, aby zostava bola čo najúčinnejšia počas Brahma muhurty (ráno pred východom slnka). 

Každodenné precvičovanie Pozdravu Slnka ráno pomáha naštartovať naše telo do nového dňa a pripravuje nás na nové výzvy, ktoré každodenný život prináša. Zahrieva celé naše telo, oživuje ho a  rozvíja našu silu a flexibilitu. (viac…)

Ako môže pránájáma pomôcť v náročných chvíľach

Ako môže pránájáma pomôcť v náročných chvíľach

Každý z nás denne čelí mnohým situáciám, ktorých sa obávame. Či už je to v práci, pri prezentácii, pri pracovnom pohovore alebo v prípade, keď čelíme svojim „démonom“, našim strachom a obavám. Práve v týchto chvíľach nám jednoduché dýchacie cvičenie môže veľmi efektívne dopomôcť prekonať strach, byť sám sebou a podať čo najlepší výkon.

(viac…)
Trátak, cvičenie pre lepší zrak

Trátak, cvičenie pre lepší zrak

Trátak je jednou z jogových očistných techník, tzv. šatkariem. Šatkarmy v joge slúžia predovšetkým na očistu tela a mysle a prípravu na vyššie stupne v Patandžaliho 8-stupňovom systéme jogy (asány, pránajáma, dharána, atď).

Trátak poznáme ako koncentráciu na plameň sviečky alebo na bod, bez mihnutia očí. Väčšinou sa používa práve plameň sviečky, ale využiť môžete aj pozorovanie bieleho bodu na čiernom podklade.

(viac…)
Ako s ľahkosťou zvládnuť „plný jogový dych“

Ako s ľahkosťou zvládnuť „plný jogový dych“

Ak sa nám podarilo úspešne zvládnuť nácvik vedomého nádychu a výdychu, môžeme rozšíriť svoj tréning o novú techniku. Plný jogový dych. Ide o techniku vedomého dýchania. A ako vieme dych je život. Jeho kvalita ovplyvňuje náš život viac ako si myslíme. Len si spomeňte na chvíle, keď ste boli pod tlakom, v stresovej situácii. Ako ste dýchali? Plytko a rýchlo, však?

(viac…)