fbpx

Nový rok prináša nové príležitosti. Príležitosť na to, aby sme sa stali lepšou verziou seba samého. A práve vďaka sankalpe sa môžeme k nášmu cieľu priblížiť.

Čo je to sankalpa?

Sankalpa je krátka pozitívna afirmácia. Je formulovaná jasne, stručne a jednoznačne. Prostredníctvom sankalpy môžeme v sebe posilniť vlastnosti, ktoré chceme rozvíjať. Dať silu našim prianiam. Ale pokojne si môžeme sformulovať sankalpu aj tak, aby sme smerovali k nami stanovenému cieľu.

Sankalpa má byť v prítomnom čase a bez podmienok (formulácie typu ak…, tak…). Nesmie sa v nej použiť zápor (nie, nechcem, neviem, nesmiem,…).

Ako príklad pozitívnych sankálp môžu byť afirmácie ako: som odvážny/a, som zdravý/á a uvoľnený/á, som pokojný/á  a vyrovnaný/á.

Sankalpa by mala vychádzať od srdca, tak aby sme ju vedeli precítiť v našom vnútri. Je veľmi dôležité ju opakovať s čo najväčším emočným precítením. O jej pravde by sme mali byť presvedčený vo svojom vnútri. A mali by sme si ju nechať iba pre seba.

Ak sme si už svoju sankalpu našli, je čas pristúpiť k jej realizácii. Sankalpu by sme mali vyriecť počas hlbokej relaxácie, joga nidre či počas meditácie.. Teda v stave, keď môže ľahšie preniknúť do nášho podvedomia a uložiť tam informáciu, na ktorej počas bdelého stavu chceme pracovať. Mali by sme ju zopakovať trikrát.

Prečo voliť sankalpu namiesto novoročných predsavzatí?

Predsavzatia. Asi každý z nás to už zažil. Na nový rok si dáte predsavzatie. Pár týždňov sa o to usilujete. Funguje to. Ak však poľavíte v úsilí, je možné, že sa k tomu už nevrátite.

Prečo to nefunguje?

Tajomstvo spočíva práve v čase, kedy so sankalpou/predsavzatím pracujeme. Predsavzatia si zväčša volíme v stave, keď sme bdelí a máme iba malý až žiadny dosah na podvedomie. Pri sankalpe vkladáme „program“, naše prianie, počas stavu hlbokej relaxácie, kedy dvierka k podvedomiu máme odchýlené. 

Sankalpa by mala byť:

– jasná, stručná , jednoznačná

– pozitívne formulovaná v prítomnom čase

– precítene vyrieknutá počas relaxácie

– pravidelne opakovaná

Na to, aby sa naše priane v sankalpe stalo skutočnosťou, musíme byť trpezlivý. Našu sankalpu si musíme opakovať, až kým sa nestane realitou. Ideálne každý deň počas relaxácie, meditácie alebo aspoň tesne pred zaspatím.

Nezabudnite pomôcť svojmu prianiu aj vedomými skutkami v každodennom živote. Vedome si vyberajte veci, prostredie a spoločnosť, tak aby napomáhali v ich uskutočňovaniu. Voľba je na nás.

 

Namasté