fbpx

Každý z nás denne čelí mnohým situáciám, ktorých sa obávame. Či už je to v práci, pri prezentácii, pri pracovnom pohovore alebo v prípade, keď čelíme svojim „démonom“, našim strachom a obavám. Práve v týchto chvíľach nám jednoduché dýchacie cvičenie môže veľmi efektívne dopomôcť prekonať strach, byť sám sebou a podať čo najlepší výkon.

Pre začiatočníkov

Pre tých, ktorí sa  s dýchacími cvičeniami – pránájámou – ešte nestretli, úplne postačí vedomé spomalenie nádychu a výdychu, pričom dôraz je kladený najmä na výdych. Svoju sústredenosť môžete podporiť  počítaním dôb nádychu a výdychu. V ideálnom prípade náš výdych by mal byť dvakrát tak dlhý ako náš nádych. Ale nesiľte sa do tohto vzorca. Chce to veľa tréningu a pre upokojenie úplne postačí spomaliť dych a pomaly postupne predlžovať výdych.

Techniky pránájámy

Ďalšou možnosťou je čandra bhéda pránájáma. Ide o striedavý nádych a výdych, pričom nadychujeme ľavou nosnou dierkou a vydychujeme pravou nosnou dierkou. Ľavá nosná dierka sa spája  s pocitom upokojenia a uvoľnenia. Pridanie vizualizácie pri pránájáme môže byť tiež veľmi nápomocné. Stačí si predstaviť, že nadychujeme chladivý pocit osvieženia, uvoľnenie, pokoj a vydychujeme všetko napätie. Pránájáma výrazne upokojuje nervovú sústavu, preto opakujeme iba po dobu 10 nádychov a výdychov.

Pre všetkých, ktorí už majú skúsenosť s nádhi šodha pránájámou, môžem ju vrelo odporúčať. Ide o dýchacie cvičenie podľa nasledovného vzorca, ktorý tvorí jeden cyklus:

  • na začiatku je dobré vydýchnuť všetok vzduch z našich pľúc
  • nasleduje pomalý plynulý nádych ľavou nosnou dierkou
  • vydýchneme pravou nosnou dierkou a tou istou sa i nadýchneme
  • vydýchneme ľavou nosnou dierkou

Veľkou prednosťou tejto pránájámy, okrem jej upokojujúcich účinkov, je i to, že vyrovnáva činnosť oboch hemisfér, čím prispieva k našej vyrovnanosti a sústredenosti. Nádhi šodha pránájámu opakujeme po dobu 5-10 minút na začiatku. Postupným tréningom pránájámu predlžujeme.

Spomínané cvičenia je dobré opakovať i viackrát pred „veľkým dňom“, aby sme boli dostatočne uvoľnení a autentickí. Prajem Vám úspešné zvládnutie výzvy!