fbpx
Jámy a nijámy v každodennom živote (1.časť)

Jámy a nijámy v každodennom živote (1.časť)

Jámy a Nijámy, predstavujú prvé dva stupne Patandžali osemstupňovej cesty jogy. Predstavujú súbor odporúčaní a návodov ako sa chovať nielen k sebe, ale aj k ostatným ľudom, zvieratám a k prírode.

Aj napriek tomu, že sa jámy a nijámy nachádzajú na prvých priečkach, súčasná doba praje skôr fyzickej praxi, teda asánam, ktoré zaujímajú tretie miesto v systéme.

Nikdy však nie je neskoro vrátiť sa k prvým priečkam a postupne tieto cenné odporúčania včleniť nielen do jogovej praxe, ale i do samotného každodenného života. Prinášajú nám totiž do života pevné základy, na ktorých vieme s istotou vybudovať pevnú a stabilnú stavbu. A tá nás v ťažkých časoch povedie a podrží.

Dodržiavanie všetkých jám a nijám nie je vôbec jednoduché. Je to každodenná práca, každodenné úsilie. Dôležité je začať uplatňovať ich na sebe a až potom vo vzťahu k okoliu. A postupne jeden po druhom.  Mali by sme si vybrať jednu z desiatich jám a nijám. A prejsť na ďalšiu až po zvládnutí tej prvej.

5 JÁM:

  1. Nenásilie(zo sanskrstu áhimsá)
  2. Pravdovravnosť (satja)
  3. Nekradnutie (astéja
  4. Nehromadenie (aparigraha)
  5. Zdržanlivosť (brahmačárja)

5 NIJÁM:

  1. Čistota tela a mysle(sauča)
  2. Spokojnosť(santóša)
  3. Disciplína(tapas)
  4. štúdium(svádhjája)
  5. Akceptovanie vyššieho princípu (íšvarpránidhána)
Prvá z piatich jám je ÁHIMSA – nenásilie.

Toto odporúčanie v sebe zahŕňa nielen neubližovanie po fyzickej stránke, ale tiež neubližovanie  slovom, myšlienkou či činom iným živým bytostiam, ale i sebe samému. Pod neubližovaním sebe samému sa rozumie aj nepočúvnutie vnútorného hlasu, popieranie vlastných emócií, konanie proti vlastnej vôli či „znásilňovanie“ sa do niečoho. Patrí tu  prílišná sebakritika, nízka sebaúcta, neustále porovnávanie sa s ostatnými ako aj negatívny vnútorný monológ, ktorú so sebou vedieme.

Skúste si sami odpovedať na nasledovné otázky:

„Kedy som o sebe, ale aj o iných zle zmýšľal?“

„Ublížil som sebe alebo iným myšlienkou, slovom či činom?“

„Nútim sa do vecí, v ktorých sa cítim nepríjemne? Ktoré sú proti môjmu presvedčeniu?“

„Počas praktizovania asán nútim sa do pozícii? Je prevedenie asán v súlade s potrebami tela?“

„Aké myšlienky podporujem vo svojej mysli?“

Súvisiaci článok
Šavasána viac iba ako uvoľnenie

Šavasána – viac iba ako uvoľnenie

Zopár rád ako praktizovať áhimsu v každodennom živote:

A
jedzte zdravú rastlinnú stravu
A
starajte sa o životné prostredie, o svoje okolie
A
pestujte si pozitívne a láskavé myšlienky
A
naučte sa odpúšťať sebe i ostatným, buďte empatický
A
pozorujte svoj hnev a pracujte s ním
Druhá jáma sa vzťahuje k pravdovravnosti – SATJA
Toto odporúčanie sa týka súladu medzi tým čo hovoríme, čo si myslíme a medzi tým čo cítime. Na to, aby sme mohli byt pravdivý k sebe, ale i k iným, potrebujeme vnímať „teraz“ a spočinúť v tomto okamihu.

Otázky na zamyslenie:

„Som k seba pravdivý?“

„Tvárim sa, že som lepší ako naozaj som?“

„Hrajem divadlo a vymieňam si masky tak ako sa mi to hodí?

„Bojím sa povedať pravdu tomu druhému, že mu ublížim i keď ja sám tým trpím?“

„Hovorím ÁNO iným na úkor seba?“

„Vytváram si výhovorky, prečo niečo nemôžem alebo prečo sa niečo nedá?“

 

Zopár rád ako praktizovať satju v každodennom živote:

A
buďte verný sami sebe, buďte autetický, buďte sami sebou
A
pestujte vzťahy so svojim okolím
A
hovorte pravdu, buďte úprimný a čestný

Praktizovanie satjy zahŕňa i vyvodzovanie dôsledkov našich slov. Mali by sme starostlivo zvažovať svoje myšlienky a slová  a dať im takú podobu, aby naše slová vyjadrovali pravdu, pomáhali, inšpirovali a povznášali druhého a budovali vzťahy. Ak hovorenie pravdy spôsobí bolesť alebo utrpenie, potom môže byť lepšie mlčať. Ide praktizovanie satja v súlade s ahimsou (nenásilím).

Na druhej strane nebojme sa dať spätnú väzbu svojim kolegom, kamarátom.  Avšak spätná väzba musí byť úprimná, aby bola užitočná. Žiť v súlade znamená aj povedať tomu druhému, že jeho správanie ubližuje a nebáť sa, že zraníme jeho city. Nájdite si chvíľu ticha, aby ste našli spôsob, ako vyjadriť seba a pravdu láskavo, pozorne a so všetkou úprimnosťou.

Om Shanti, Shanti, Shanti!

Tretia jáma sa vzťahuje k nekradnutiu – ASTÉJA

Astéja hovorí  o privlastnení si niečoho, čo nám nepatrí, či už fyzicky alebo mentálne. Môžeme tu zaradiť nárokovanie si na niečí čas, lásku, energiu, pomoc, ale i zneužitie inšpirácie, myšlienok a nápadov niekoho iného.

Na hlbšej úrovni astéja znamená opustenie už samotného úmyslu alebo túžby vlastniť niečo, čo nám primárne nepatrí, či už silou, podvodom, vykorisťovaním, skutkami, slovami alebo myšlienkami. Túžba „kradnúť“ týmto spôsobom vzniká z chamtivosti, pocitu nedostatku, bezmocnosti a porovnávania sa s inými.

Praktizovanie astéja zahŕňa nachádzanie rovnováhy medzi tým čo naozaj potrebujeme a tým kedy už hromadíme. Rozmáhajúci sa trend minimalizmu v bývaní či obliekaní môže byť barličkou pri rozvíjaní tejto jámy v každodennom živote.

Otázky na zamyslenie:

„Prevzal som niečiu myšlienku alebo nápad a prezentoval som ju ako svoju vlastnú?“

„Nárokujem si čas a pozornosť iných?“

„Kradnem energiu iných neustálym sťažovaním sa alebo iným spôsobom?“

„Prajem si, aby som mohol mať rovnakú vec/schopnosť/zručnosť ako niekto iný?“

„Keď pochválim iných, robím to úprimne a teším sa s nimi? Alebo sa za mojou pochvalou skrýva niekde hlboko pocit závisti či žiarlivosť, že ten druhý má niečo, čo ja nemám?“

Zopár rád, ako praktizovať astéju v každodennom živote:

A

žime v prítomnosti, bez strachu z budúcnosti a bez neustáleho rozmýšľania o minulosti, nekradnime si radosť z prítomného okamihu

A
zanechajme predsudky, posudzovanie a nálepkovanie iných ale aj seba – keď odsudzujeme seba, kradneme si vlastné neobmedzené možnosti
A
buďme šťastní s tým čo máme; miesto závisti iným, rozvíjajme svoje vlastné jedinečné dary
A
vykročme z komfortnej zóny, nekradnime si príležitosť – rozvinutím vlastného potenciálu dokážeme pozdvihnúť aj ľudí okolo nás a pomôcť urobiť tento svet lepším miestom
Štvrtá jáma sa vzťahuje k nehromadeniu – APARIGRAHA

Toto  odporúčanie vystríha pred lipnutím na materiálnych i nemateriálnych veciach a pred neochotou deliť sa o ne. Ide o zaujatie uvoľneného a oslobodeného stavu mysle.

Aparigraha nám pomáha naučiť sa brať len to, čo je skutočne nevyhnutné. Človek by sa mal snažiť ponechať si len to, čo je preň bezprostredne potrebné. Učí nás nevytvárať si pripútanosť k nikomu, vrátane našich blízkych. Nepripútanosť nám pomáha mať pocit spolupatričnosti ku každému bez toho, aby sme sa stali majetníckymi, žiarlivými a závislými.

Aparigraha je umenie nechať ísť a žiť život s otvorenou náručou, otvorenou mysľou a otvoreným srdcom. Všetky veci, predstavy, myšlienky alebo ľudia vstupujú, existujú a odchádzajú bez námahy a bez vytvárania závislosti.

Otázky na zamyslenie:

„Na čom a na kom lipnem?“

„Aké myšlienky nechcem zanechať?“

„Lipnem na starých, nefunkčných presvedčeniach? Je v mojom živote priestor pre nové veci?“

„Zanechávam to čo mi neslúži, vrátane nefunkčných vzťahov? Dovolím si ich zanechať?“

Zopár rád, ako zahrnúť praktizovanie aparigraha v každodennom živote:

A

nelipnime na veciach – darujme alebo vyhoďme všetky veci, ktoré už nepoužívame alebo nepotrebujeme

A
tak ako udržiavame fyzický priestor v poriadku a čistote, venujme čas aj svojej mysli: zanechajme všetky nápady, myšlienky, vzory, zvyky, ktoré nám už neslúžia
A

nájdime si spôsob ako žiť, milovať a byť v rovnováhe, aby sme sa cítili nezávislí a silní vo svojom vlastnom bytí. A zároveň dali priestor ostatným, aby boli tým, kým chcú byť. Venujme sa každý deň nejaký čas svojim ásanám, dýchaniu a meditačným praktikám.

Posledná, piata jáma sa vzťahuje k zdržanlivosti  – BRAHMAČÁRJA

Toto odporúčanie sa spája so spôsobom života, pri ktorom si vždy uvedomujeme najvyššiu inteligenciu. Znamená to pochopenie, že nie sme len telom, ale sme božskou iskrou alebo „sat-čit-ánanda“, zdrojom nekonečnej blaženosti.

Väčšina z nás sa stotožňuje so svojimi fyzickým telom. Mnoho času a energie trávime  uspokojovaním telesných potrieb. Neustále sme poháňaní a staviame sa otrokmi našich inštinktov, zmyslových pôžitkov, túžob a averzií. K týmto zmyslovým pôžitkom nepripájame len svoju identitu, ale aj naše šťastie, radosť, spokojnosť, úspech. Avšak  tieto pôžitky sú nestále a zanechávajú nás hladných, nespokojných a nepokojných zas a znova. Tento začarovaný kruh odoberá všetku našu pozornosť a energiu.

Otázky na zamyslenie:

„Kam smerujem každý deň moja energia? Plytvám ňou na nepodstatné veci?“

„Podlieham nekontrolovanému impulzívnemu chovaniu? Čo spúšťa toto chovanie a aká príčina sa za tým skrýva?“

Zopár rád, ako zahrnúť praktizovanie brahmačárja v každodennom živote:a

A

uvedomme si svoje impulzívne konanie – nakupovanie, jedlo, prácu, sociálne siete, TV, ohováranie, atď., vyberme si jedno a pracujme sa umiernenosti krok po kroku

A

uvedomme si s čím sa stotožňujeme, svoje nálepky: „Som malý“, „Som muž/žena“, „Som dobrý človek“, „Som zlý človek“, „Som beznádejný“ atď. a upustime od nich

A

prijmite výzvu ako dodržiavať svoj jedálniček a jesť s mierou, udržiavať zdravý životný štýl, otužovať sa, modliť sa, meditovať – to všetko vám môže pomôcť k umiernenosti zmyslov

A

kultivujme svoje zmysly, otočme myseľ dovnútra a zažime vnútornú radosť a pokoj

A

cvičenie ásan, pránájámy a meditácie vytvára pevný základ pre rozvoj brahmačárje

Ak začneme žiť vo svojej skutočnej prirodzenosti, celibát a striedmosť všetkých zmyslov prebieha bez námahy a prirodzene. Prežívanie radosti už nie je závislé na fyzickom uspokojení.

Pochopenie a praktizovanie nijám môže byť veľmi užitočné pri rozvíjaní Brahmačárje. Podrobnejšie o 5 nijámach – Sauča (čistota), Santóša (spokojnosť), Tapas (pokánie), Svádhjája (samoštúdium) a Išvárapranidhana (oddanosť vyššej sile) si povieme nabudúce.

  Namasté  
Ako dopriať telu kvalitný a osviežujúci spánok

Ako dopriať telu kvalitný a osviežujúci spánok

Počas života sa asi každý z nás stretol s obdobím, kedy ho potrápila nespavosť. Problém nedostatočného spánku (spánková deprivácia), prípadne jeho nedostatočná kvalita má žiaľ v súčasnosti rastúci trend. Odhaduje sa, že je tým ovplyvnená až tretina dospelej populácie. Ak nie viac.

Kvalita spánku má pritom kľúčový význam na zdravie nášho tela a mysle. V dnešnom článku si povieme o pohľade učenia jogy a ajurvédy  na spánok a o tom ako nájsť zdravý balans medzi aktivitou a odpočinkom.

 

Stres ako hlavný vinník

Za hlavného vinníka je často označovaný stres. Adrenalínom vyburcovaný organizmus ťažko zaspáva. A keď sa to i podarí, spánok je často nepokojný a prerušovaný. Ráno sa človek prebudí unavený a mrzutý. Únavu často zaženie kofeínom. Postupne sa zhoršuje trávenie, oslabuje sa imunita a zvyšuje sa náchylnosť na civilizačne choroby. Únava organizmu sa stupňuje, myseľ beží na plné obrátky a zaspať je nemožné. Zrazu sa človek ocitne v začarovanom kruhu.

 

Pohľad ajurvédskeho učenia na spánok

Podľa ajurvédskeho učenia kvalitný spánok patrí medzi jeden z troch dôležitých pilierov, ktorý nám pomáha ostať zdravý. Ajurvéda presne popisuje obdobie, ktoré je na spánok určené a ponúka aj rôzne tipy na navodenie zdravého a osviežujúceho spánku.

Základ spočíva v zmena životného štýlu. Ako najdôležitejšie je zaradenie dennej rutiny a pravidelnosti do každodenného života. Vstávanie v rovnakom čase (ideálne pred 6 hodinou), pravidelné stravovanie, pohyb, čas na svoje koníčky a na chvíle prežívané v kruhu blízkych. A samozrejme pravidelný čas ukladania sa do postele, ideálne ešte pred 22 hodinou.

Pravidelná prax jogy

Zaradenie jogových cvičení do denných rituálov môže významne prispieť k zlepšeniu problémov so spánkom. Všetky techniky jogy, ako cvičenie asán, pránajáma, relaxácia, meditácia, pomáhajú uvoľniť napätie v tele, upokojujú myseľ a navodzujú stav stav pokoja a harmónie.

Okrem cvičenia fyzických asán je veľmi vhodné zaradiť pravidelnú meditáciu každý deň. Meditácia je jedinečná technika zvládania stresu, ktorá navodzuje hlboký pocit vnútorného pokoja. Výskumy zaoberajúce sa spánkom, potvrdili pozitívny vplyv meditácie na zdravý spánkový cyklus, ako aj  množstvo energie počas dňa.

Krátke dychové cvičenie zaradené pre spaním pomáha uvoľniť organizmus, harmonizovať nervový systém a navodiť príjemný osviežujúci spánok.

Vyskúšajte túto krátku pránajámu a presvedčte sa sami:

A

Posaďte sa tak, aby ste mali chrbát vystretý a chvíľu iba pozorujte plynutie dychu.

A

Ukazovák a prostredník pravej ruky oprite o stred čela medzi obočím (nasgra mudra).

A

Palcom si jemne zatlačte na pravú nosnú dierku – nasleduje 20x nádych a výdych ľavou nosnou dierkou (čandra bhédana pránajáma).

A

Uvoľnite palec a tentokrát prstenníkom jemne zatlačte na ľavú nosnú dierku – nasleduje 20x nádych a výdych pravou nosnou dierkou (surja bhédana pránajáma).

A

Uvoľnite ruku a 20x nadýchnite a vydýchnite oboma nosnými dierkami.

A

Zopakujte to celé ešte aspoň raz.

Večerné rituály pre zdravý spánok

Čas medzi 18 – 22 hodinou je pod nadvládou kapha dóše. Kvalita tejto dóše sa vyznačuje stabilitou a nepohyblivosťou. Teda presne vlastnosťami, ktoré má aj spánok.  Preto je to vhodný čas na prípravu na spánok.

V tomto období by sme sa mali vyvarovať sledovaniu televízie, učeniu, cvičeniu a všetkým aktivitám, ktoré stimulujú nervový systém a potláčajú tvorbu melatonínu, hormónu spánku.

Po ľahkej, teplej večeri si doprajte krátku prechádzku. Môžete si pustiť pokojnú relaxačnú hudbu, čítať si knihu, hrať sa s deťmi či domácimi zvieratkami. V spálni si vytvorte pokojnú atmosféru. Môžete použiť esenciálne upokojujúce oleje, ako je levanduľa, harmanček, neroli, ruža či jazmín.

Pred spánkom si doprajte jemnú masáž celého tela s teplým sezamovým olejom. Nezabudnite aplikovať teplý olej i na  chodidlá. Sezamový olej navodzuje príjemný pocit uvoľnenia, pomáha znížiť váta dóšu, ktorá keď je  zvýšená spôsobuje neustály tok myšlienok a nepokojnú myseľ. Je to veľmi jednoduchá, veľmi účinná a príjemná procedúra.

Recept pre dobrý spánok:

Ajúrveda odporúča približne pol hodinu pred spaním vypiť šálku teplého  mlieka s korením. Pripravíte si ho prevarením 1-2dcl plnotučného kravského mlieka. Pridáte štipku dlhého korenia pipalí (prípadne čierne korenie), kardamon, kurkumu, šafrán, 2-3 lúpané mandle a povaríte 2-3minúty. Necháte vychladnúť a ešte do teplého mlieka pridáte sladidlo (trstinový cukor, med).

8 benefitov spania na ľavom boku, o ktorých ste netušili

V ájurvédskom učení nájdeme i usmernenie, na ktorej strane by sme mali spať. Ajurvéda  odporúča spánok na ľavom boku. Spánok ľavom strane prináša telu mnohé benefity:

A

Pôsobí priaznivo na lymfatický systém –  spanie na ľavej strane umožňuje lepšie filtrovanie lymfatickej tekutiny a odpadu cez lymfatický systém, nakoľko ľavá strana tela je dominantná strana lymfatického systému.

A

Pôsobí priaznivo na mozog – dochádza k zlepšeniu čistenia odpadových látok v mozgu, čo prispieva k prevencii mnohých ochorení.

A

Zlepšuje trávenie – prospieva k ľahšiemu presunu zvyškov potravy do hrubého čreva do jej zostupnej časti, čím sa urýchľuje vylučovanie nestrávených zvyškov potravy z organizmu.

A

Pomáha pri pálení záhy – pomáha znižovať žalúdočné kyseliny, najmä po konzumácii štipľavých a kyslých jedlách.

A

Pôsobí priaznivo priaznivo na srdce – uľahčuje cirkuláciu krvi od srdca.

A

Prospieva chrbtici a zlepšuje sa dýchanie, tým že podporuje optimálne prúdenie vzduchu do pľúc.

A

Ideálne poloha pre tehotné ženy – nielenže pôsobí priaznivo na cirkuláciu, ale poskytuje i úľavu pre chrbát.

A

Pomáha pri chrápaní, tým že udržiava svaly hrdla a jazyka v neutrálnej pozícii, čím udržiava dýchacie cesty priechodné.

 

Pokojný a osviežujúci spánok prajem.

Namasté

 

Brahma muhurta, krása a kúzlo úsvitu

Brahma muhurta, krása a kúzlo úsvitu

Včasné rána sú magické. Je to tá chvíľa, keď doslova cítime energiu prichádzajúceho dňa vo vzduchu. Príroda sa zobúdza. Vtáky veselo štebocú. Všetko navôkol ožíva. Cítime novú nádej a silu vo svojom srdci. Stratia sa strachy, pochybnosti, ktoré nás v noci obklopovali.

(viac…)
Ako jogou zmeniť vnímanie súčasnej situácie k lepšiemu?

Ako jogou zmeniť vnímanie súčasnej situácie k lepšiemu?

Prevládajúcou emóciou dnešných dní je strach. Strach o seba, o svoje zdravie, o našich blízkych, strach o príjem, o budúcnosť. Strach je silná emócia, ktorá nám pomáha prežiť. Ale na druhej strane, ak trvá príliš dlho, ideme proti sebe. Oslabujeme svoju imunitu a otvárame dvere dokorán. Svet vidíme cez čierny filter a z nášho života sa vytráca radosť. (viac…)

Apána mudra – mudra na dobré trávenie

Apána mudra – mudra na dobré trávenie

Pomoc pri jarnej detoxikácií? 
Ako prispieť k lepšej činnosti našej pečene? Popíjaním čaju z ostropestreca alebo púpavy?Nebodaj pridať nejakú mudru? Pýtate sa, že akú?

No predsa APÁNA MUDRA.
Táto mudra pomáha odstraňovať z tela usadeniny a jedy a stimuluje prvok dreva – teda energiu pečene a žlčníka.

Apána mudra má vyrovnávajúci účinok na náladu, ktorý do značnej miery závisí od dobre fungujúcej pečene. Dáva nám trpezlivosť, dôveru, pokoj, vnútornú vyrovnanosť a harmóniu

Zaujatie mudry: spojenie špičky palca s prostredníkom a prstenníkom, ostatné prsty ostávajú vystreté.

Ako súčasť jarnej detoxikácie sa odporúča zaujať mudru trikrát denne po dobu 15 minút.

Namasté