fbpx

Prevládajúcou emóciou dnešných dní je strach. Strach o seba, o svoje zdravie, o našich blízkych, strach o príjem, o budúcnosť. Strach je silná emócia, ktorá nám pomáha prežiť. Ale na druhej strane, ak trvá príliš dlho, ideme proti sebe. Oslabujeme svoju imunitu a otvárame dvere dokorán. Svet vidíme cez čierny filter a z nášho života sa vytráca radosť.

Čo s tým?

V joge je veľmi dôležité nepodliehať negatívnym emóciám. Ponúka sa nám i cvičenie Pratipaksha Bhavana. Ide o účinnú techniku na pestovanie pozitívneho postoja vo chvíli, keď nás prepadnú negatívne myšlienky, ako je strach, hnev, obavy, smútok, napätie, pýcha, chamtivosť. Pratipaksha znamená opak a výnam slova Bhavana  je émocia/pocit.

Ako na to?

Praktizovanie Pratipaksha Bhavana pomáha vidieť svet z lepšieho uhla pohľadu. Základom je opäť náš dych. Náš dych spojíme s nasledovnými vetami:

Som v bezpečí,“ ako opak strachu.

Som silná/silný,“ opak toho, keď sa cítime slabí; keď sa porovnávame s inými; pri pocite, že nevieme.

Som sebavedomá/sebavedomý,“ pri pochybnostiach o sebe namiesto pocitu dôvery a istoty v seba.

Ja môžem.“

Pridáme k tomu i jednoduché cviky, ktorými začínajú lekcie jogy. Cvičenie  zaberie 5 minút, uľaví napätiu v oblasti krku, ramien  a chrbta a prinesie pokoj do nášho vnútra. Počas celého cvičenia sedíme v pozícii s prekríženými nohami na zemi. 

1.cvičenie: So zavretými očami sa sústredíme na svoj dych a opakujeme vety vyššie. Pri nádychu „Som“ a pri výdychu „v bezpečí“. Nádych „Som“ a výdych „silný/silná“. Nádych  „Som“ a výdych “ sebavedomá/sebavedomý“.
Nádych „Ja“ a výdych „môžem“.

2.cvičenie: Spojíme pohyb s našim dychom. Budeme krúžiť hlavou – necháme hlavu klesnúť s výdychom do predklonu a opisujeme počas nádychu  polkruh v záklone a výdych počas polkruhu v predklone. Nádych „Som“ a výdych „v bezpečí“. Nádych „Som“ a výdych „silný/silná“. Nádych  „Som“ a výdych „sebavedomá/sebavedomý“.Nádych „Ja“ a výdych „môžem“. 

Rovnakým spôsobom pokračujeme aj pri ostatných cvičeniach.

3.cvičenie: Úklon hlavou k pravému ramenu počas výdychu, zdvihneme pravú ruku, dlaňou jemne tlačíme na hlavu. Zotrváme štyri nádychy a výdychy, počas ktorých opakujeme vyššie uvedené vety. V nádychu hlavu vzpriamime a zopakujeme i na druhú stranu.

4.cvičenie: Priťahovanie ramien k ušiam počas nádychu a uvoľnenie počas výdychu.

5.cvičenie: Prehýbanie chrbta v sede – v nádychu chrbát vystierame a vo výdychu guľatíme, podobne ako pri mačacom chrbte.

6.cvičenie: Torzná pozícia, ktorú zaujmeme počas výdychu (ako na obrázku). Zotrváme štyri nádychy a výdychy. Počas nádychu sa vraciame do stredu a zopakujeme i na opačnú stranu.

 


Namasté

 


Viac o technike sa dočítate  tu