fbpx
Makarasána, krokodíl v restoratívnej joge

Makarasána, krokodíl v restoratívnej joge

Makarasána, pozícia krokodíla v restoratívnej joge umožňuje hlboké uvoľnenie v ľahu na bruchu. Pomáha uvoľniť napätie v chrbte a ocenia ju i dámy pri ženských problémoch, ako aj pri bolestivej menštruácii.

Asána prináša mnohé benefity predklonov, i keď samotná asána do tejto katégorie nepatrí. Makarasána pôsobí veľmi upokojujúco. A bolster umiestnený pod panvou prispieva k masáži orgánov v brušnej dutine, čím sa zlepšuje trávenie.

Makarasána – ako na to:

  1. Jogový bolster si položte cez stred svojej podložky.
  2. Kľaknite si na kolená a prejdite do ľahu na brucho, tak aby bolster sa nachádzal pod panvou. Pokrčte ruky v lakťoch a čelo si oprite o predlaktia.
  3. Nohy majte v kolenách vystreté a uvoľnené. Päty smerujú do vonkajšej strany a prsty na nohách do vnútra.
  4. Sústreďte sa na svoj dych.
  5. V polohe zotrvajte po dobu aspoň 5 minút.
  6. Položte ruky na podložku, odtlačte sa od bolstra a zaujmite polohu dieťaťa, balasánu. Avšak ruky nechajte položené na bolstri. Chvíľu v polohe zotrvajte.

Namasté

Šavasána viac iba ako uvoľnenie

Šavasána viac iba ako uvoľnenie

Šavasána, jedna z najobľúbenejších jogových pozícií, často vnímaná ako zaslúžený oddych po lekcii jogy. Ale naozaj iba o tom je táto asána? Iba obyčajné spočinutie v ľahu na chrbte, prípadne zadriemanie?

Účinky tejto asány siahajú oveľa hlbšie. Aj keď navonok pôsobíme, že iba oddychujeme, v tele sa deje množstvo pre telo blahodarných procesov. Aj napriek tomu, že nevyvíjame žiadne fyzické úsilie! Dobré, však?!

V čom nám môže byť šavasána nápomocná?

–  sprítomňuje nás, nakoľko naša pozornosť je upriamená na plynutie dychu

–  pomáha redukovať krvný tlak, podporuje krvný obeh

–  pôsobí uvoľňujúco na celé telo, redukuje nespavosť, únavu, svalové napätie

–  zvyšuje úroveň energie, zlepšuje pamäť, sústredenosť, sebavedomie

–  napomáha hlbším stavom uvoľnenia, čo vedie bunky k náprave

–  upokojuje nervovú sústavu, oceníte ju najmä v období stresu

Najväčší benefit asány je jej meditatívny charakter. Prináša hlboké uvoľnenie tela i mysle.

Ako ju správne zaujať?

Povedzme si ešte pár slov k zaujatiu tejto asány a na čo pri nej dbať.

–  uistite sa, že máte dostatok osobného priestoru a nič vás nevyrušuje

–  ľahnite si na chrbát, podložte si pod kolená alebo hlavu deku

–  postupne uvoľňujte každú časť vášho tela, od končekov prstov na nohách až po hlavu

– pozornosť majte zameranú iba na svoje telo, vnímajte iba svoj dych – dýchanie do brušnej oblasti pôsobí upokojujúco na telo i myseľ a napomáha    k relaxácii

–  majte na pamäti, že šavasána  je o vnímaní tela tu a teraz, skúste preto ostať bdelý po celú dobu cvičenia

–  v pozícii zotrvajte 5-10 minút (vo všeobecnosti sa odporúča 5 minút šavasány na každých 30 minút cvičenia)

I keď pozícia vyzerá jednoducho, úplne jednoduchá nie je. Myseľ si bude viesť svoj vlastný monológ. Nechajte ju. A nenechajte sa odradiť. Upriamte svoju pozornosť  na svoj dych. Pomaly, postupne to príde. Hlavne zotrvajte.

Namasté

Viete, kde sa nachádza náš druhý „mozog“?

Viete, kde sa nachádza náš druhý „mozog“?

Nedávno som sa začítala do diela Andrého van Lysbetha, kde som narazila na veľmi zaujímavú kapitolu ohľadom nášho brušného mozgu, čo ma inšpirovalo k napísaniu tohto článku a podeleniu sa o zaujímavé informácie a praktické rady.

Viete, kde sa nachádza?

Náš druhý mozog sa nachádza v oblasti nášho žalúdka, v mieste, kde sa naše rebrá rozchádzajú. Práve v tejto oblasti sa nachádza rozsiahla spleť nervových vlákien, ktoré smerujú k životne dôležitým orgánom.

Prečo ale pomenovanie „mozog“?

Pomenovanie „mozog“ táto oblasť dostala aj vďaka tomu, že sa v nej našli bunky šedej mozgovej hmoty, teda rovnaké, ako sú i v našom mozgu. Táto oblasť je často označovaná aj ako oblasť solar plexu. Oblasť tak citlivá na úder, že dokáže vyradiť i najlepšieho športovca. Avšak okrem fyzických úderov reaguje aj na naše emočné rozpoloženie.

Brušný „mozog“ a emócie

Stiahnutý žalúdok či „knedlík“ v krku pred skúškou či pred prezentáciou je známy asi pre každého z nás. Práve oblasť krku a solar plexu sú prvé miesta, ktoré reagujú na naše emočné prežívanie. Viete si teda potom predstaviť, ako asi pôsobí dlhodobé nepriaznivé obdobie na nás. Oblasť solar plexu je plná napätia a podvedome sa chráni stiahnutím brušných svalov.

A to ešte stále nie je všetko, čo táto oblasť dokáže. Nielenže sa cez túto oblasť emócie prejavujú, ale ona sama dokáže vyvolať rozptýlené emócie. Ako dobrý príklad poslúži neskorá výdatná večera a následné nočné mory, ktoré nás v noci potrápia.

Čo všetko sa zabezpečuje?

Brušný mozog, v tichosti a bez nášho vedomého starania sa, zabezpečuje väčšinu práce spojenú s údržbou a obnovou celého tela. Stará sa o správne trávenie, distribúciu živín a z časti aj o vylučovanie.

Keď je v bruchu všetko v poriadku, cítime sa plní energie. Ak sú  však prítomné rušivé negatívne emócie, svoje funkcie prestáva plniť správne, čo sa prejaví najprv menšími poruchami, ako napríklad nedobré trávenie, až po tie závažnejšie poruchy.

Starostlivosť o brušný „mozog“

V hektickej dobe, v ktorej v súčasnosti väčšina z nás žije, je starostlivosť o túto oblasť ba priam až nevyhnutná, ak si chceme udržať pevné zdravie. Ako teda povzbudiť brušný mozog, aby pracoval správne?

Našťastie joga nám opäť ponúka rôzne nástroje, ako je i napríklad dýchacie cvičenie kapálabháti, pri ktorom prudko aktívne vydychujeme a nádych máme pasívny. Dochádza tu k zapojeniu brušnej steny a následne k uvoľneniu zadržaného napätia. Pokročilejšia podoba kapálabháti je dýchacie cvičenie bhastrika, tzv. kováčsky mech. Joga poskytuje i ďalšie rôzne intenzívnejšie techniky, ako je nauli – vlnenie brušnou stenou či uddinája bandha, tzv. brušný uzáver.

Na začiatok ale úplne postačia i veľmi jednoduché techniky od spomenutého autora Lysbetha. Počas týchto cvičení ostaneme v ľahu na chrbte. Môžeme ich zaradiť do dvoch kategórií:

  1. Počas zádrže dychu, ktorý nasleduje po výdychu: stiahneme brušné svaly a niekoľkokrát počas zádrže dychu brucho nafúkneme a rýchlo stiahneme. Zopakujeme 3 až 4-krát, medzi jednotlivými opakovaniami si doprajeme niekoľko nádychov a výdychov.
  2. Počas zádrže dychu, ktorý nasleduje po nádychu (nadychujeme iba napoly): počas zádrže dychu brucho nafúkneme a rýchlo stiahneme, zopakujeme niekoľkokrát.

Za vyskúšanie nič nedáte!