fbpx

Nedávno som sa začítala do diela Andrého van Lysbetha, kde som narazila na veľmi zaujímavú kapitolu ohľadom nášho brušného mozgu, čo ma inšpirovalo k napísaniu tohto článku a podeleniu sa o zaujímavé informácie a praktické rady.

Viete, kde sa nachádza?

Náš druhý mozog sa nachádza v oblasti nášho žalúdka, v mieste, kde sa naše rebrá rozchádzajú. Práve v tejto oblasti sa nachádza rozsiahla spleť nervových vlákien, ktoré smerujú k životne dôležitým orgánom.

Prečo ale pomenovanie „mozog“?

Pomenovanie „mozog“ táto oblasť dostala aj vďaka tomu, že sa v nej našli bunky šedej mozgovej hmoty, teda rovnaké, ako sú i v našom mozgu. Táto oblasť je často označovaná aj ako oblasť solar plexu. Oblasť tak citlivá na úder, že dokáže vyradiť i najlepšieho športovca. Avšak okrem fyzických úderov reaguje aj na naše emočné rozpoloženie.

Brušný „mozog“ a emócie

Stiahnutý žalúdok či „knedlík“ v krku pred skúškou či pred prezentáciou je známy asi pre každého z nás. Práve oblasť krku a solar plexu sú prvé miesta, ktoré reagujú na naše emočné prežívanie. Viete si teda potom predstaviť, ako asi pôsobí dlhodobé nepriaznivé obdobie na nás. Oblasť solar plexu je plná napätia a podvedome sa chráni stiahnutím brušných svalov.

A to ešte stále nie je všetko, čo táto oblasť dokáže. Nielenže sa cez túto oblasť emócie prejavujú, ale ona sama dokáže vyvolať rozptýlené emócie. Ako dobrý príklad poslúži neskorá výdatná večera a následné nočné mory, ktoré nás v noci potrápia.

Čo všetko sa zabezpečuje?

Brušný mozog, v tichosti a bez nášho vedomého starania sa, zabezpečuje väčšinu práce spojenú s údržbou a obnovou celého tela. Stará sa o správne trávenie, distribúciu živín a z časti aj o vylučovanie.

Keď je v bruchu všetko v poriadku, cítime sa plní energie. Ak sú  však prítomné rušivé negatívne emócie, svoje funkcie prestáva plniť správne, čo sa prejaví najprv menšími poruchami, ako napríklad nedobré trávenie, až po tie závažnejšie poruchy.

Starostlivosť o brušný „mozog“

V hektickej dobe, v ktorej v súčasnosti väčšina z nás žije, je starostlivosť o túto oblasť ba priam až nevyhnutná, ak si chceme udržať pevné zdravie. Ako teda povzbudiť brušný mozog, aby pracoval správne?

Našťastie joga nám opäť ponúka rôzne nástroje, ako je i napríklad dýchacie cvičenie kapálabháti, pri ktorom prudko aktívne vydychujeme a nádych máme pasívny. Dochádza tu k zapojeniu brušnej steny a následne k uvoľneniu zadržaného napätia. Pokročilejšia podoba kapálabháti je dýchacie cvičenie bhastrika, tzv. kováčsky mech. Joga poskytuje i ďalšie rôzne intenzívnejšie techniky, ako je nauli – vlnenie brušnou stenou či uddinája bandha, tzv. brušný uzáver.

Na začiatok ale úplne postačia i veľmi jednoduché techniky od spomenutého autora Lysbetha. Počas týchto cvičení ostaneme v ľahu na chrbte. Môžeme ich zaradiť do dvoch kategórií:

  1. Počas zádrže dychu, ktorý nasleduje po výdychu: stiahneme brušné svaly a niekoľkokrát počas zádrže dychu brucho nafúkneme a rýchlo stiahneme. Zopakujeme 3 až 4-krát, medzi jednotlivými opakovaniami si doprajeme niekoľko nádychov a výdychov.
  2. Počas zádrže dychu, ktorý nasleduje po nádychu (nadychujeme iba napoly): počas zádrže dychu brucho nafúkneme a rýchlo stiahneme, zopakujeme niekoľkokrát.

Za vyskúšanie nič nedáte!