fbpx
Nakrasána, pozícia krokodíla

Nakrasána, pozícia krokodíla

Nakrasána, pozícia krokodíla, posilňuje paže, ramená, hrudník, spodný chrbát a nohy. Stimuluje orgány v brušnej dutine a narovnáva chrbát. Asána trénuje našu výdrž, stabilitu a sebakontrolu.

Krokodíl reprezentuje rovnováhu medzi zemou a vodou. K svojmu životu potrebuje slnečné lúče ako i tmavé hĺbky vody. Predstavuje symbol inštinktov, prvotnej nezničiteľnej sily, rafinovanosti a efektivity.

Asána krokodíla nás vyzýva k využitiu všetkých našich zručností k pritiahnutiu tej pravej príležitosti do nášho života. Učí nás vidieť jasne i napriek zakalenej vode našich emócií a ponoriť sa do nich bez strachu.

Našu pozornosť upriamuje i na okolité prostredie, na jeho možnosti a limity. Žijeme v harmonickom prostredí? Alebo neustále bojujeme a vzdorujeme okolnostiam? Možno je čas prispôsobiť sa vonkajším okolnostiam a zároveň zachovať si svoju víziu, charakter a ciele.

Sme dostatočne ohľaduplní voči životnému prostrediu? Možno nastal čas byť ekologickejší a zbaviť sa starých návykov, ktoré poškodzujú nás i našu planétu. Ale to už je naša osobná voľba, v ktorej spoznávame, čo nám vyhovuje a čo nie, skôr než slepé nasledovanie trendov alebo niečích príkazov.

A možno nastal čas vyliečiť svoje staré zranenia, fyzické, ale i tie mentálne. Jednať  jasne a rozhodne, smerujúc k harmónii a umiernenosti. Máme inteligenciu a silu kontrolovať svoj vlastný život.

Namasté🙏

Vašisthasána, bočná doska

Vašisthasána, bočná doska

Vašisthasána, bočná doska, poskytuje oporu pod našimi nohami. Nejedná sa však o fyzickú stabilitu Zeme, ale o stabilitu v nás samotných. Pozícia odporúča sústrediť sa na potrebu posilnenia tela a kultiváciu nášho charakteru. Asána vyzdvihuje potrebu obnovy a zlepšenia. Na to, aby ste si vytvorili pozitívny život, potrebujete ostať upriamený, stabilný, silný a robiť všetko tak, ako najlepšie viete. Všetko závisí od vašej vôle.

Pozícia rozvíja sebadôveru, sebavedomie,  zmysel pre hodnoty a vlastnú užitočnosť. Takisto získate jasný, pozitívny a racionálny prístup k životu, bez neistôt a nebezpečia.

Pri zaujatí asány sa vyvarujte prílišnej strnulosti. Na to, aby doska sa nezlomila pod váhou, potrebuje ostať flexibilná a prispôsobivá. A to isté platí aj pri asáne, buďte flexibilný a prispôsobivý.

Pozícia posilňuje ramená, hrudník a spodnú časť chrbta. Energetizuje oblasť brucha, zlepšuje trávenie a dodáva vitalitu celému organizmu. Zvyšuje sebakontrolu a pripravuje telo na náročnejšie asány. Nakoľko vašisthasána je variant dosky, považuje sa za pokročilú asánu.

Namasté🙏

Dandasána

Dandasána

Dandasána, pozícia palica, patrí medzi základné sedavé asány. Asána narovnáva celé telo od hlavy až po končeky prstov. Posilňuje chrbát, nohy, brucho a učí nás správnemu postaveniu chrbtice a krku. Dandasána uľahčuje dýchanie, upokojuje myseľ, zvyšuje fyzické a mentálne vedomie a zlepšuje sebakontrolu.

Palica môže mať viacero významov v závislosti od použitia. Pre peších slúži ako opora cestou do kopca alebo v náročnom teréne. Pre bojovníkov slúži ako zbraň v závislosti od ich stupňa ovládania. Dirigent paličku používa na riadenie orchestra a učiteľovi slúži na poukázanie toho čo chce, aby si študenti všímali. V rukách cisára je to žezlo, ktoré je symbolom prestíže a sily, pôsobiacej obdiv, dôveru ale i strach. Palička v službách kúzelníka zase vyjadruje kúzelníkove neobyčajné schopnosti.

Všetky vyššie spomenuté vlastnosti v sebe nesie práve palica. Asána poukazuje na dosiahnutie ako i udržanie vášho nastavenia. Možno práve po fyzickej stránke potrebujete napraviť postavenie chrbtice a nadobudnúť silu a stabilitu. Obrazne povedané poukazuje na potrebu zosúladenia vášho uhľa pohľadu s vašimi činmi. 

Udržte pozíciu, zotrvajte vzpriamený, vytrvalý a odhodlaný. So vzpriamenou hlavou a s jasným a úprimným pohľadom, trvajte na to čom je správne a staňte sa majstrom seba samého a svojho osudu.

Namasté