fbpx

Dandasána, pozícia palica, patrí medzi základné sedavé asány. Asána narovnáva celé telo od hlavy až po končeky prstov. Posilňuje chrbát, nohy, brucho a učí nás správnemu postaveniu chrbtice a krku. Dandasána uľahčuje dýchanie, upokojuje myseľ, zvyšuje fyzické a mentálne vedomie a zlepšuje sebakontrolu.

Palica môže mať viacero významov v závislosti od použitia. Pre peších slúži ako opora cestou do kopca alebo v náročnom teréne. Pre bojovníkov slúži ako zbraň v závislosti od ich stupňa ovládania. Dirigent paličku používa na riadenie orchestra a učiteľovi slúži na poukázanie toho čo chce, aby si študenti všímali. V rukách cisára je to žezlo, ktoré je symbolom prestíže a sily, pôsobiacej obdiv, dôveru ale i strach. Palička v službách kúzelníka zase vyjadruje kúzelníkove neobyčajné schopnosti.

Všetky vyššie spomenuté vlastnosti v sebe nesie práve palica. Asána poukazuje na dosiahnutie ako i udržanie vášho nastavenia. Možno práve po fyzickej stránke potrebujete napraviť postavenie chrbtice a nadobudnúť silu a stabilitu. Obrazne povedané poukazuje na potrebu zosúladenia vášho uhľa pohľadu s vašimi činmi. 

Udržte pozíciu, zotrvajte vzpriamený, vytrvalý a odhodlaný. So vzpriamenou hlavou a s jasným a úprimným pohľadom, trvajte na to čom je správne a staňte sa majstrom seba samého a svojho osudu.

Namasté