fbpx
Uštrasána, pozícia ťavy

Uštrasána, pozícia ťavy

Uštrasána, pozícia ťavy, dostala svoje pomenovanie kvôli tvaru, ktorý pripomína hrb ťavy ako i jej vlastnosti. Asána pomáha pri kyfóze, naťahuje nohy a uľavuje napätiu v oblasti brucha. Stimuluje imunitný a reprodukčný systém, reguluje štítnu žľazu, uľahčuje dýchanie a v neposlednom rade otvára oblasť hrudníka.

Asána nás vyzýva udržiavať si svoju ráznosť a vytrvalosť. Každý z nás sa nachádza v určitej fáze svojej cesty, či už reálnej alebo vnútornej, spirituálnej. A to čo je potrebné na každej ceste zozbierať je naša trpezlivosť, prispôsobivosť, sebaovládanie a sila.

Súčasťou každej cesty sú tak radosti ako i strasti. Ak sa však k prekážkam postavíme správným spôsobom, ľahšie sa prekonajú a stanú sa pre nás cennou lekciou pre našu budúcnosť.

Ťava je starovekým symbolom dlhej cesty v ťažkých podmienkach a učí nás ako ich prekonať. Každý projekt či cesta si vyžadujú rezervy, ako fyzické tak i mentálne. V pozícii ťavy sa potrebujeme uistiť, že máme silu a znalosti na podporu a zotrvanie v asáne bez toho, aby sme sa zranili. Intenzívny záklon v nás môže prebudiť pocit strachu, ktorý sa učíme prekonať s odvahou a trpezlivosťou. Asána od nás vyžaduje i pokoj, ktorý prispeje k bezpečnému návratu zo záklonu.

Rovnako ako pri zaujímaní asány je to i na našej ceste životom. Niekedy potrebujeme prejsť pustou zemou s vysokými teplotami, ale i na takejto ceste sa nám dostáva podpory, keď to potrebujeme.  Veď i v každej púšti nájdeme oázu s palmami a čistou vodou.

Dostatočne sa pripravte, nazbierajte silu a nevzdávajte sa, to je odkaz, ktorý uštrasána prináša.

Namasté🙏

Eka pada rajakapotasána, pozícia holuba

Eka pada rajakapotasána, pozícia holuba

Eka pada rajakapotasána, pozícia holuba, symbolizuje šťastný, bezpečný a mierumilovný život v kruhu rodiny. Asána nás povzbudzuje k oslobodeniu sa od stresujúcich situácii a znovuzískaniu vnútorného pokoja prostredníctvom nášho dychu. To, čo hľadáte, je často za rohom a aj napriek okolitému chaosu, verte, že vaše sny sa naplnia.

Vaša úloha spočíva v umožnení komunikácie medzi dvoma stranami, či už ako nositeľ správy alebo ako mierotvorca. Láskavosť, čistota, porozumenie a láska sú teraz vašou cestou.

Holub je symbol mieru, harmónie, nevinnosti a lásky. Vedeli ste, že ich prítomnosť v hojnom množstve v meste sa považuje za dôkaz mieru a prosperity?

Asána zvyšuje pružnosť panvy a chrbtice, zlepšuje trávenie a prehlbuje dych.

Namasté🙏

Gómukhsasána, pozícia hlava kravy (kraví pysk)

Gómukhsasána, pozícia hlava kravy (kraví pysk)

Gómukhsasána, pozícia hlava kravy (kraví pysk), sa vzťahuje k prosperite, spoľahlivosti, plodnosti a hojnosti. Krava už oddávna reprezentovala „Veľkú matku“ Hathor v egyptskej  mytológii či posvätnú kravu pre Indov ako symbol trpezlivosti a posvätnosti.

Pozícia gómukhasány nás vyzýva dbať o vlastné zdravie, tak ako v starostlivosti o dostatočný príjem živín a vylúčenie všetkého, čo nám škodí, tak aj o udržiavanie dobrých vzťahov v rodine a v kruhu našich blízkych. Pozícia nás nabáda na cestu štedrosti, altruizmu, k čistote našich myšlienok a rozvoja schopnosti rozlišovať medzi príležitosťou a rizikom. Pokoj, vytrvalosť vľúdnosť otvárajú cestu k nášmu fyzickému, mentálnemu a spirituálnemu rozvoju.

Pozícia gomukhasány uvoľňuje ramená, predlžuje krk, naťahuje svaly na vnútornej i vonkajšej strane stehien, ktoré sú zriedkavo zapájané počas cvičenia.  Asána dodáva pocit uzemnenia, uvoľňuje napätie v oblasti panvy a zvyšuje plodnosť.

Namasté🙏

Ardha Čandrasána, pozícia polmesiac

Ardha Čandrasána, pozícia polmesiac

Pozícia „Polmesiaca“ patrí medzi pokročilejšie asány a k jej nácviku by sa malo pristupovať s trpezlivosťou a vytrvalosťou. Asána posilňuje nohy, chrbát, otvára oblasť hrudníka a napomáha tráveniu. Zlepšuje našu koordináciu a rovnováhu, a nastoľuje  mier a harmóniu. Asána v sebe kombinuje rovnováhu a rozvoj kreativity so silou a stabilitou.  

Pozícia nás nabáda k zameraniu svojej pozornosti na objavenie a udržanie harmónie, či už v oblasti zdravia alebo osobného rozvoja. Rozvojom seba samého sa stávame príkladom a inšpiráciou pre iných na nájdenie ich vlastnej cesty…

Namasté🙏

Sukhasána, príjemný sed so skríženými nohami

Sukhasána, príjemný sed so skríženými nohami

Sukhasána, príjemný sed so skríženými nohami, poskytuje flexibilitu kolenám a členkom, uľavuje pri menštruačných bolestiach, uľahčuje dýchanie a pestuje koncentráciu a upokojenie.

Asána poukazuje na potrebu upokojenia. Vyzýva nás ku stíšeniu našej mysle. Ak sa cítite zmätený z množstva vlastných myšlienok a stále dookola myslíte na to isté, bez nájdenia riešenia, je čas odložiť svoje myšlienky na chvíľu bokom a vytvoriť si priestor pre seba na oddych.

Iba pozorujte svoje telo, svoju náladu a tok myšlienok, bez posudzovania a zasahovania, tak ako keby ste pozorovali vánok vetra či morskú vlnu na pobreží. Touto cestou si umožníte objaviť nové myšlienky, silu ako aj schopnosti, ktoré hľadáte.

Nenechajte sa odradiť, ak to nepríde hneď mávnutím čarovného prútika. Buďte trpezlivý. Veľmi skoro začnete pociťovať pocit spokojnosti a naplnenia vďaka vlastnej snahe a pokroku. Budete v harmónii sami so sebou, s okolím, v dobrej fyzickej i mentálnej kondícii a budete vyžarovať pokoj  a láskavosť.

Namasté🙏