fbpx

Uštrasána, pozícia ťavy, dostala svoje pomenovanie kvôli tvaru, ktorý pripomína hrb ťavy ako i jej vlastnosti. Asána pomáha pri kyfóze, naťahuje nohy a uľavuje napätiu v oblasti brucha. Stimuluje imunitný a reprodukčný systém, reguluje štítnu žľazu, uľahčuje dýchanie a v neposlednom rade otvára oblasť hrudníka.

Asána nás vyzýva udržiavať si svoju ráznosť a vytrvalosť. Každý z nás sa nachádza v určitej fáze svojej cesty, či už reálnej alebo vnútornej, spirituálnej. A to čo je potrebné na každej ceste zozbierať je naša trpezlivosť, prispôsobivosť, sebaovládanie a sila.

Súčasťou každej cesty sú tak radosti ako i strasti. Ak sa však k prekážkam postavíme správným spôsobom, ľahšie sa prekonajú a stanú sa pre nás cennou lekciou pre našu budúcnosť.

Ťava je starovekým symbolom dlhej cesty v ťažkých podmienkach a učí nás ako ich prekonať. Každý projekt či cesta si vyžadujú rezervy, ako fyzické tak i mentálne. V pozícii ťavy sa potrebujeme uistiť, že máme silu a znalosti na podporu a zotrvanie v asáne bez toho, aby sme sa zranili. Intenzívny záklon v nás môže prebudiť pocit strachu, ktorý sa učíme prekonať s odvahou a trpezlivosťou. Asána od nás vyžaduje i pokoj, ktorý prispeje k bezpečnému návratu zo záklonu.

Rovnako ako pri zaujímaní asány je to i na našej ceste životom. Niekedy potrebujeme prejsť pustou zemou s vysokými teplotami, ale i na takejto ceste sa nám dostáva podpory, keď to potrebujeme.  Veď i v každej púšti nájdeme oázu s palmami a čistou vodou.

Dostatočne sa pripravte, nazbierajte silu a nevzdávajte sa, to je odkaz, ktorý uštrasána prináša.

Namasté🙏