fbpx

Skupina prípravných cvičení, pawanmuktasán, ktoré pôsobia na uvoľnenie energetických blokov dostala pomenovanie šakti bandha. Pawanmuktasány sú súčasťou prípravných cvičení v hatha joge. Tie majú za cieľ pripraviť telo na náročnejšie asány, ako i na ďalšiu jogovú prax. Pawanmuktasány sa delia do troch kategórií podľa pôsobenia na antigastrickú, reumatickú a na uvoľnenie energetických blokov.

Pawanmuktasány – zostava šakti bandha:

K energetickým blokom dochádza v prípade, ak v  tele vzniknú poruchy v chemických procesoch a vitálna energia (prána)  prúdiaca v energetických okruhoch sa zablokuje, v dôsledku čoho dochádza k vzniku chorôb.

Pravidelné cvičenie šakti bandha zostavy pôsobí harmonizujúco na celý endokrinný systém a podporuje vylučovanie toxických látok z tela.

Zostava šakti badha pozostáva zo 7 cvičení, ktoré sa opakujú 10-krát. Pre dosiahnutie žiadaného efektu je potrebné zostavu cvičiť denne aspoň po dobu 45 dní.

  1. Veslovanie – vykonávame pohyb ako pri veslovaní, nakláňame sa dopredu a dozadu tak ďaleko, ako je to možné; po 10-tich opakovaniach zmeníme smer veslovania.
  2. Mletie mlynským kolesom – krúžime trupom v smere hodinových ručičiek, po 10-tich opakovaniach zmeníme smer.
  3. Ťahanie lana – celou silou veľmi pomaly ťaháme pomyselné lano.
  4. Rúbanie dreva – z podrepu, s chodidlami celou plochou na podložke, v nádychu dvihneme vystreté ruky nad hlavu a počas výdychu švihom, ako keď rúbeme drevo, necháme ruky klesnúť.
  5. Roztláčanie kolien – ostávame v podrepe, vo výdychu vystrieme ruky pred seba a hlavu predkloníme, v nádychu chrbát vystierame a zatláčame lakťami do kolien.
  6. Dynamické drepy – v podrepe vsunieme dlane pod chodidlá, v nádychu chrbát vystierame a vo výdychu prechádzame do predklonu s vystretými kolenami.
  7. Vrania chôdza – v podrepe si položíme ruky na kolená, pravé koleno položíme na podložku a trup vytáčame čo najviac doľava; pozrieme sa za seba a ľavé koleno čo najviac pritláčame ku trupu. Striedame raz jedna a raz druhá strana.

 

Namasté