fbpx

Pawanmuktasány patria v jogovom tréningu medzi prípravné cvičenia, úlohou ktorých je pripraviť telo na náročnejšie cvičenia, a to asány.

Tieto prípravné cvičenia sa využívajú i pri jogovom tréningu v Indii. Slovo pawanmuktasána pochádza zo sanskritu a jeho doslovný preklad je nasledovný:

pavan = vietor, mukta = oslobodenie, asána = telesná poloha

Delenie pawanmuktasán:

Pavanmuktásány môžeme rozdeliť do troch skupín podľa pôsobnosti na:

  1. cvičenia pôsobiace na tráviaci a vylučovací systém, tzv. antigastrická zostava
  2. cvičenia pôsobiace na uvoľnenie energetických blokov, tzv. šakti bandha zostava
  3. cvičenia vplývajúce na kĺbový systém, tzv. antireumatická zostava

Dnes si prejdeme prvú, antigastrickú zostavu.

Pawanmuktasány – Antigastrická zostava

Ako i samotný názov napovedá, zostava napomáha dobrému tráveniu a vylučovaniu. Pomáha pri zápche, zlom trávení a uvoľňuje plyny zo žalúdka a čriev.

Zostava pozostáva zo 7 cvičení, ktoré sa opakujú na každú stranu 10-krát:

  1. bicyklovanie – pravou nohou vykonávame pohyb ako pri jazde na bicykli v smere hodinových ručičiek, nohy striedame a po krátkej pauze cvičenie zopakujeme v protismere
  2. priťahovanie nohy – cvičíme striedavo raz ľavou, raz pravou nohou
  3. priťahovanie oboch nôh – najprv pritiahneme kolená k hrudníku, potom pridvihneme trup a hlavu
  4. krúženie nohou – nohou opisuje kružnice v smere hodinových ručičiek a potom v protismere zopakujeme i na druhú nohu
  5. dynamický kotúľ – hojdáme sa dopredu a dozadu, snažíme sa postaviť na chodidlá
  6. hojdanie sa do strán
  7. zdvíhanie nôh s predpažením, resp. variant s prepletenými prstami – ruky predpažíme/ prepletieme a v nádychu pridvihneme trup a nohy, vydržíme niekoľko nádychov a výdychov, zopakujeme 5-krát

Na to, aby sme dosiahli žiadaného efektu je potrebné zostavu cvičiť denne po dobu 45 dní.

Namasté