fbpx

V predchádzajúcom článku sme si priblížili postupnosť  zostavy „Pozdrav Mesiaca“ a dnes sa na ňu pozrieme z iného pohľadu (zostavu pozdrav Mesiaca krok po kroku nájdete tu). Povieme si niečo o symbolike tejto zostavy.

Zostava Pozdravu Mesiaca pozostáva z asán, ktoré sa zaujímajú na obe strany. Ľavá strana je priradená minulosti, kým pravá strana symbolizuje budúcnosť.

Cvičenie začína vkročením do posvätnej rieky Gangy, nabratím vody z jej vôd a zmytím únavy z celého dňa. Symbolizuje to očistu tela i mysle.

Klesanie vo výdychu do predklonu k ľavej nohe je pozdravom uplynulého dňa a prijatím všetkého, čo nám priniesol. Predklon k pravej nohe je pozdrav tomu, čo sa premietne z uplynulého dňa  do budúcnosti.

Chvíľa vedomého  upokojenia mesačnou energiou je nám prepožičaná v polohe polmesiaca (ardha čandrasana).  Myseľ je pokojná, jasná a my sme vtedy schopní vidieť udalosti dňa, ktoré sme zvládli dobre, ale i tie, ktoré sme mohli riešiť inak, lepšie.

polohe trikonasány, ak sme pokojní, dokážeme uvidieť a spoznať význam toho, čo k nám smerovalo počas dňa, ale i uvedomiť si, čo k nám smeruje z budúcnosti.

Zamierenie šípu lukostrelca na ľavú stranu je symbolom stereotypu v našom živote, ktorý chceme odstrániť. Naopak, ak lukostrelec zamieri do pravej strany, vyberá si ten aspekt svojej osobnosti, ktorý chce rozvíjať.

V rovnovážnej polohe tanečníka sa snažíme vyvážiť našu osobnosť a optimalizovať náš život, našu budúcnosť.

Zostava je ukončená založením spojených dlaní poza hlavu, čo je symbolom pripomenutia si toho, že naše konanie je hlboko ovplyvňované impulzmi z nevedomej časti našej mysle.

Pozdrav Mesiaca nám ponúka stíšenie a ponorenie sa do vlastného vnútra. Nabáda nás k uvedomeniu si výsledkov nášho konania pre náš súčasný život a zároveň nás vyzýva na cestu tvorby a vylepšovania najlepšej verzie nášho „ja“.

Namasté