fbpx

„Pozdrav Mesiaca“ patrí medzi menej známe jogové zostavy. Zostava má výrazný upokojujúci vplyv na celý náš organizmus. Ak pozdrav Mesiaca zaradíme večer pred spaním pomôže nám navodiť pokojný a osviežujúci spánok.

Zostavu asán cvičíme symetricky na obe strany. Každú asánu začíname najprv na ľavú stranu.

Ako na to:

  1. Vychádzame z polohy hory (tadasána) – vzpriamený postoj tela.
  2. V nádychu spojíme dlane v oblasti podbrušia, akoby sme naberali vodu z rieky Ganga; dvíhame ruky ponad hlavu a vo výdychu spúšťame ruky za chrbát (Ganga krija).
  3. V nádychu prechádzame do záklonu s dlaňami spojenými za chrbtom, prípadne sa prechytíme za predlaktia za chrbtom (hastauttanasána).
  4. Zaujmeme polohu stoja rozkročmo, vytočíme špičku ľavej nohy a vo výdychu prechádzame do predklonu k ľavej nohe (paršvotanasána). V nádychu sa dvíhame pomaly nahor. Opakujeme i na pravú stranu.
  5. Vo výdychu klesáme do predklonu, položíme ľavú dlaň na podložku; pridvihneme pravú nohu tak, aby bola rovnobežná s podložkou; pridvihneme pravú ruku kolmo na podložku a pozrieme sa za ňou nahor. V nádychu sa pomaly dvíhame z polohy polmesiaca (ardha čandrasána). Zopakujeme to i na pravú stranu.
  6. Stojíme rozkročmo, ruky máme rozpažené; vytočíme špičku ľavej nohy a vo výdychu prechádzame do úklonu k ľavej nohe; pravá ruka je kolmo na podložku a pozrieme sa za ňou nahor. V nádychu sa vraciame z tejto polohy trikonasány a postup zopakujeme i na opačnú stranu.
  7. polohe lukostrelca (akarna dhanurasána) stojíme rozkročmo, ľavá ruka je v rozpažení; pravú ruku priblížime k ľavej a v nádychu ju pritiahneme k sebe, akoby sme naťahovali tetivu. Vo výdychu vystrelíme šíp. Zopakujeme i na pravú stranu.
  8. Stojíme vzpriamene, chodidlá máme na šírku bedier. V nádychu ohneme pravú nohu v kolene, pravou rukou sa chytíme za priehlavok pravej nohy a vo výdychu prechádzame do mierneho predklonu; ľavú ruku dvíhame pred seba a  pravú nohu vyťahujeme nahor. Nakoľko je to rovnovážna poloha, pohľad zafixujeme do pomyselného bodu pred sebou na ľahšie udržanie rovnováhy. V nádychu sa pomaly vraciame a polohu tanečníka (nataradžasána) si zopakujeme i na druhú stranu.
  9. Sekvenciu ukončíme spojením dlaní poza hlavu. Dlane tlačíme smerom k sebe tak, aby prsty smerovali nahor (gupta pranam).

Zostavu cvičíme pomaly, precítene, s plnou pozornosťou. V jednotlivých polohách sa odporúča zotrvať 1-5 nádychov a výdychov pre väčšie uvoľnenie tela a mysle.

Príjemné cvičenie.