fbpx
Mantra SÓ – HAM a jej účinky

Mantra SÓ – HAM a jej účinky

Mantra SÓ HAM patrí medzi moje najobľúbenejšie mantry, ktoré rada zaraďujem i na lekciách jogy. Zameranie pozornosti na vlastný dych a opakovanie mantry vedie k rozptýleniu ostatných myšlienok a myseľ sa stáva pokojná a tichá.

Význam mantry SÓ – HAM

Mantra sa skladá z dvoch sanskritných slov:

= to

HAM = ja

Doslovný preklad mantry je „ja som to“. Mnoho učencov interpretovalo časť „to“ ako vesmír, univerzum. A to v tom zmysle, že všetci sme prepojení univerzálnou energiou, ktorá nás neustále podporuje a vyživuje. Inými slovami mantru by sme mohli preložiť i nasledovne: „Celý vesmír je vo mne, tak ako ja existujem vo vesmíre.“

Prínos mantry

Bytie za jedno s vesmírom, ktorý nás podporuje, prináša pocity bezpečia, ochrany a bezpodmienečnej lásky. Ak je to čo v tejto chvíli potrebujeme, voľba SÓ – HAM mantry počas meditácie bude tá pravá voľba.

Tak ako každá jedna meditácia aj meditácia s mantrou prináša mnoho benefitov pre naše zdravie, či ide o fyzické, mentálne, duševné zdravie.

Jednoduchá meditácia s mantrou SÓ – HAM

Ako každú mantru aj mantru SÓ – HAM je možné opakovať v tichosti alebo nahlas. Osobne preferujem jej tichú verziu. Mám rada jej rezonanciu s plynutím nádychu a výdychu. Skúste sa niekedy započúvať iba do zvukov počas nádychu a výdychu. Čo počujete? Ssssó pri nádychu a hmmm výdychu?

  • pohodlne sa usaďte, zatvorte oči a spočiňte pozornosťou na plynutí nádychu a výdychu
  • začnite opakovať mantru, SÓ pri nádychu, HAM pri výdychu
  • prispôsobte mantru rytmu vášho dychu, pomaly pokračujte
  • dbajte na to, aby ste dych nezrýchľovali
  • ak vám odbehne myseľ, vráťte svoju pozornosť na dych, na mantru
  • zotrvajte po dobu aspoň 10 minút
  • po uplynutí tejto doby zanechajte mantru SÓ – HAM, ostaňte so zavretými očami a pozorujte svoj dych

Využite čas strávený v tichosti, ešte pred otvorením očí, na zamyslenie sa nad významom mantry SÓ – HAM. Zamyslite sa, ako sa každým nádychom spájate so všetkými živými bytosťami, ktoré prijímajú tú istú energiu a spájate sa v jedno.

Namasté🙏