fbpx
5 jogových odporúčaní, ako sa chovať ku svojmu okoliu

5 jogových odporúčaní, ako sa chovať ku svojmu okoliu

V predchádzajúcom príspevku sme si priblížili Patandžaliho osemstupňový systém jogy. Patandžali je autorom základného diela o joge  – sérii štyroch kníh pod názvom Joga sutry.

Poďme si teda priblížiť prvý stupeň z osemstupňového systému piatich JÁM, čiže odporúčaní, ako sa človek má chovať k ostatným ľudom, zvieratám, ale aj k prírode: 

1. Nenásilie (zo sanskrstu áhimsá) – toto odporúčanie v sebe zahŕňa nielen neubližovanie po fyzickej stránke, ale tiež neubližovanie  slovom, myšlienkou či činom iným živým bytostiam, ale i sebe samému. Pod neubližovaním sebe samému sa rozumie aj nepočúvnutie vnútorného hlasu, popieranie vlastných emócií, konanie proti vlastnej vôli či „znásilňovanie“ sa do niečoho.

 2. Pravdovravnosť (satja) – toto odporúčanie sa týka súladu medzi tým čo hovoríme, čo si myslíme a medzi tým čo cítime. Na to, aby sme mohli byt pravdivý k sebe, ale i iným, potrebujeme vnímať „teraz“ a spočinúť v tomto okamihu.

 3. Nekradnutie (astéja) – ide o privlastnenie si niečoho, čo nám nepatrí, či už fyzicky alebo mentálne. Môžeme tu zaradiť nárokovanie si na niečí čas, lásku, pomoc, ale i zneužitie inšpirácie, myšlienok a nápadov niekoho iného.

 4. Zdržanlivosť (brahmačárja) – toto odporúčanie sa tradične spája so sexuálnou zdržanlivosťou a celibátom, ktorú dodržiavali mladí adepti jogy v dobe výcviku za účelom urýchlenia svojho vývoja. V súčasnej dobe toto odporúčanie nabáda k rozumnému využívanie našej sexuálnej energie, ako najsilnejšej energie v našom tele, na rozvoj nášho potenciálu.

 5. Nehromadenie (aparigraha) – odporúčanie vystríha pred lipnutím na materiálnych i nemateriálnych veciach a pred neochotou deliť sa o ne. Ide o zaujatie uvoľneného a oslobodeného stavu mysle od týchto vecí.

Všetky vyššie spomínané jogové odporúčania nás vystríhajú pred týmito stavmi, ešte kým sú v štádiu myšlienok. Práve v tomto štádiu máme možnosť na ne vplývať a pracovať na vytvorení lepšej verzie nás samotných.