fbpx
Prasarita Padottanasána, pozícia pyramídy

Prasarita Padottanasána, pozícia pyramídy

Prasarita Padottanasána, pozícia pyramídy, posilňuje nohy a chrbát, zlepšuje cirkuláciu krvi, dodáva sebadôveru a odvahu. Pohľadom na svet zdola nahor naša myseľ prehodnocuje svoje staré domnienky a presvedčenia, napráva nesprávne postoje, názory a otvára sa novým veciam.

Pyramída symbolizuje pevnú, harmonickú konštrukciu, postavenú dôsledne zdola nahor, čo metaforicky predstavuje náš spirituálny rast.

Asána nás nabáda k prehodnoteniu našich hodnôt a presvedčení. Možno sa cítite obmedzovaný v situácii, ktorá je dôsledkom nefunkčných starých vzorcov chovania. A možno sa cítite utláčaný pod vplyvom nátlaku cudzích priorít. Začnite s tým, že si vytvoríte čas a priestor pre seba samého.

Pyramída predstavuje  pevný a silný základ postavený v správnom poradí s trpezlivosťou. Takisto i vy ste uskutočnili všetky kroky k vytvoreniu štruktúry vo svojom živote. Avšak teraz by ste mali objaviť a rozvinúť svoje schopnostizadefinovať si cieľ, ku ktorému chcete smerovať. Skúste zodpovedať na nasledovné otázky: Kam sa chcete dostať? Akou cestou? Zaslúžite si viac ako máte?

Doprajte si dostatok času, nemusíte hneď urobiť rázny krok. Pozrite sa na svoju súčasnú situáciu z iného uhla pohľadu a ostaňte otvorenými novým odhaleniam a inšpiráciám, ktoré k vám prídu. Nemusíte bojovať. Iba sa uvoľnite a tešte sa z nových čerstvých myšlienok a názorov.

Každý z nás má svoje miesto vo vesmíre, nemusíte oňho bojovať. Nastavte si jasné hranice a odstráňte zo svojho okolia situácie a ľudí, ktorí vás obmedzujú a obťažujú. Očistite svoje prostredie od nepotrebných vecí a ponechajte si len tie, ktoré podporujú váš osobný rozvoj a blahobyt. Berte túto etapu svojho života ako prípravu k vytvoreniu nového a jasného spôsobu myslenia a správania, ako nevyhnutný krok k vášmu rozvoju.

Namasté🙏