fbpx

Surabhi mudra je veľmi účinná pri reumatizme a artróze.
Nakoľko ide zväčša o chronické ochorenie je potrebné túto mudru precvičovať dlhšie obdobie.
Odporúča sa denne po dobu 15 minút.

Zaujatie mudry: malíček ľavej ruky sa dotýka prstenníka pravej ruky a malíček pravej ruky sa dotýka prstenníka ľavej ruky. Prostredníky oboch rúk sa dotýkajú protiľahlých ukazovákov. Palce ostávajú vystreté.

Namasté