fbpx

Príjemná a pohodlná pozícia RYBY, mastjasány v restoratívnej joge prináša úľavu od napätia a je vynikajúcou kompenzáciou sedavého spôsobu života.

V asáne sa otvára oblasť hrudníka, čo umožňuje prehĺbenie nádychu a tým pádom i viac energie. Asána stimuluje týmus, pomáha budovať imunitu a oceníte ju i v čase alergií.

Otvorením srdcovej čakry sa uvoľňujú pocity strachu a smútku a nahrádza ich pocit súcitu. Rozptyľujú sa pocity obmedzenosti a otupenosti, čím sa jedinec cíti otvorený novým veciam a je schopný žiť svoj život na plno.

Namasté🙏