fbpx

Žijeme v  dobe plnej zmien, rýchleho a hektického  životného tempa, ktoré negatívne vplýva na našu rovnováhu a  zotrvanie v stave „prakriti“, teda v stave dokonalého zdravia. Vďaka systému jogy a ájurvédy  sa nám dostáva niekoľko metód, ako si s tým poradiť.

Medzi základne metódy oboch disciplín, ktoré významne vplývajú na znovunastolenie harmónie, patria:

Strava

Jogová a ájurvédska strava majú odlišný prístup, je pomerne ťažké ich porovnať. Kým ájurvédska strava sa snaží priniesť stravou telu zdravie a rovnováhu, jogová strava sa snaží dopomôcť k prekročeniu telesného vedomia. Obe disciplíny však zdôrazňujú dôležitosť potreby  vegetariánskej stravy.

Nakoľko táto téma je pomerne široká, podrobnejšie si ju popíšeme v nasledujúcich článkoch.

Životný štýl

Pri výbere optimálneho životného štýlu každého jedinca by sa mal brať do úvahy jeho konštitučný typ. A tomu to prispôsobiť.

Asány – jogové pozície

Asány predstavujú hlavný nástroj jogy a ájurvédy  na vytvorenie rovnováhy vo fyzickom tele. Pôsobenie asán je nepriame, s výnimkou kostrovo-svalových problémov. Asány zlepšujú prekrvenie, čím napomáhajú uvoľňovaniu toxických látok a pôsobia detoxikačne.

Asány sú vhodné pre všetky konštitučné typy a s malými úpravami každá asána môže byť prispôsobená pre každý konštitučný typ.

Pranajáma – dychové cvičenia

Pránajáma predstavuje jednu z najdôležitejších jogových praktik. Takisto je i súčasť ájurvédskych  liečebných metód a životných režimov. Najúčinnejšia je v liečbe porúch dýchacej, obehovej a nervovej sústavy.

Mantry

Mantra je zvuková vibrácia. Je to základný prostriedok pre prácu s mysľou. Existuje mnoho mantier, ktoré majú rôzne pôsobenie. V joge sa často odriekavajú tzv. „bidža mantry“. Po výbere mantry sa táto mantra odrieka minimálne 108 krát denne po dobu jedného mesiaca.

Meditácia

Meditácia je základná a vlastne završujúca prax celého systému jógy. Posledné tri oddiely klasickej jogy – dharána, dhjána a samádhi špecificky označujú fázu meditačnej praxe. Ájurvéda odporúča meditáciu ako súčasť pravidelného životného režimu v rámci starostlivosti o zdravie a na zvýšenie kvality života.