fbpx

Tiež ste si kládli otázku, či sa môže mozog dospelého človeka meniť? Dlho sa vedci domnievali, že sa to nedá a vekom sa to len zhoršuje. Dnes však vieme, že tomu tak našťastie nie je. Schopnosť mozgu pretvárať sa, označujeme pojmom neuroplasticita.

Mozog vytvára nervové spojenia na základe našich rozhodnutí a skúseností. Čím viac sa venujeme nejakej činnosti, či nastaveniu mysle, tým viac spojení sa vytvára. A joga tomuto procesu napomáha.

V joge poznáme pojem samskára, t.j. stopy po minulých myšlienkach a konaní. Vzťah medzi našimi pocitmi, konaním a myšlienkovým vzorcom vyjadruje nasledovná schéma:

Joga pomáha prekonať naše zlozvyky alebo podmienené odpovede takým spôsobom, že ovplyvňuje nervové dráhy a samskáry. Deje sa to vždy, keď sa vedome a cielene rozhodneme meniť svoje myšlienky a konanie. Čím častejšie sa vydáme po novej dráhe, tým silnejšie bude spojene medzi neurónmi.

Jediný spôsob ako pretvoriť náš mozog je zmeniť správanie. Joga sama o sebe podporuje neuroplasticitu, ale predsa je tu zopár tipov, ktoré prinášajú lepšie výsledky.

Poďme na ne!

Zvýšte intenzitu – mierna až dynamická fyzická aktivita je lepší spôsob ako zvýšiť mozgový neurotrofický faktor (BDNF – proteín zodpovedný za zdravie a neuroplasticitu neurónov).

Zmeňte zaužívané návyky – obmieňajte cviky pri cvičení jogy, prospieva to telu i mysli.

Meditujte – meditáciou vzniká šedá hmota mozgovej kôry.

Cvičte v skupine – pohyb v skupine a nasledovanie lektora aktivuje zrkadlové neuróny. Je to sieť neurónov, ktoré sa zúčastňujú na napodobňovaní pohybov a rozvíjajú súcit.

Poprekladajte prsty do mudry – zaujatie mudier vyžaduje vedomé sústredenie. Mudry rozvíjajú tie časti mozgu, ktoré súvisia so senzorickým vnímaním a jemnou motorikou. Tak prečo ich neskúsiť! Inšpirovať sa môžete: https://www.fivelements.sk/category/mudry/

Veľmi pekný článok o samskárach nájdete :

https://yogainternational.com/article/view/what-are-samskaras-and-how-do-they-affect-us