fbpx

V tomto príspevku si rozvedieme druhý stupeň z osemstupňového systému jogy, ktorý sa v sanskrte nazýva NIJÁMY: povieme si o tom, ako by sme sa mali chovať k sebe samému.

Poďme si teda priblížiť týchto 5 odporúčaní:

1. Čistota tela a mysle (sauča) – pod telesnou čistotou sa okrem bežných hygienických návykov myslí i praktizovanie očistných techník (šatkariem), počas ktorých sa telo detoxikuje a pripravuje na ďalšiu jogovú prax. Čistota našej telesnej schránky má výrazný vplyv i na našu myseľ. Pozitívny vplyv na čistotu našej mysle má pravidelná meditácia

2. Spokojnosť (santóša) – častokrát tak ťažko naplniteľný pocit v našom vnútri. A pritom stačí tak málo. Stačí byť vďačný za to, čo sa nám v živote dostáva, a prijať situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzame takú, aká je.

3. Disciplína (tapas) – toto odporúčanie je venované rozvoju sebaovládania za účelom oslobodenia sa od závislostí, zvykov a návykov, ktoré bránia nášmu ďalšiemu rozvoju.

4. V preklade štúdium (svádhjája) – alebo, lepšie povedané, spoznávanie a objavovanie seba samého prostredníctvom jogovej praxe.

5. Akceptovanie vyššieho princípu (íšvarpránidhána), čiže uctievanie osobného boha. Treba však zdôrazniť, že joga nie je náboženstvo a nedefinuje boha s akýmkoľvek menom. Je plne na nás a na našom presvedčení, ako si ho nazveme, či už Absolútno, Vesmír, Boh, Višnu, Šiva,…

Dnes sme si povedali o ďalších piatich jogových odporúčaniach, ktoré – hoci znejú jednoducho – ich napĺňanie v každodennom živote je pomerne náročne. Ale i napriek tomu, ak sa rozhodneme pre túto cestu, naše úsilie určite nevyjde nazmar.