fbpx

Ájurvéda je v poslednej dobe čoraz častejšie spomínaná disciplína. Považuje sa za matku medicíny a  jej korene siahajú do védskych tradícií starovekej Indie. Ide o 5000 rokov starý liečebný systém, ktorého zákonitosti platia dodnes.

Joga úzko súvisí s ájurvédou. Považujú sa za „sesterské“ systémy, ktoré sa vyvíjali spoločne a opakovane na seba navzájom pôsobili. Obe vychádzajú z rovnakých tradícií,  zdieľajú rovnaký cieľ, a to  priniesť zdraví životný štýl a vyrovnanosť tela a mysle.

Kým joga sa  spája s telesnými pozíciami a najmä s duchovným rozvojom, ájurvéda sa zameriava na prírodné spôsoby liečenia, nadobudnutie optimálneho zdravia, aby ľuďom poskytla zdravý základ a dostatok energie pre naplnenie cieľov jogy.

Tri dóše v ájurvéde

Podľa starého indického liečebného systému životná energia sa manifestuje v troch rozličných podobách: váta, pitta a kapha. Tieto energie sa nazývajú „dóše“ a je z nich stvorené všetko okolo nás. Každý človek pri narodení  má určitý pomer dóš, t.j. má určité pomer váty, pitty a kaphy v momente prvého nádychu.  Táto špecifická kombinácia energií človeka sa nazýva „prakriti“ a pokiaľ si ju človek ustráži, môže hovoriť o dokonalom zdraví.

Prakriti vs. Vikriti

Zachovanie stavu „prakriti“ však nie je také jednoduché vo svete plnom zmien. Úroveň jednotlivých energií sa počas nášho života mení na základe rozličných faktorov, ako napríklad prostredie, ročné obdobia, strava, životný štýl a podobne.

Ak človek koná v rozpore so svojím prirodzeným prakriti, t. j. nesprávne sa stravuje, žije nezdravým spôsobom života či zažíva veľa stresu, vtedy dochádza k nerovnováhe a k vychýleniu jednotlivých dóš z ich prirodzenej úrovne, čo môže viesť k ochoreniu, tomu sa hovorí stav „vikriti“.

O zložení a vzniku troch dóš a ich vplyvu na náš život sa dočítate tu.